معنی و ترجمه کلمه عالم در علم بدیع به انگلیسی عالم در علم بدیع یعنی چه

عالم در علم بدیع

rhetorician

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها