معنی و ترجمه کلمه عالم شیکى و مدپرستى به انگلیسی عالم شیکى و مدپرستى یعنی چه

عالم شیکى و مدپرستى

beau monde

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها