معنی و ترجمه کلمه عالم صغیر به انگلیسی عالم صغیر یعنی چه

عالم صغیر

microcosm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها