معنی و ترجمه کلمه عالى مقام به انگلیسی عالى مقام یعنی چه

عالى مقام

dignitary
much

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها