معنی و ترجمه کلمه عاملى که براى از بین بردن علف ها و گیاهان به کار مى رود به انگلیسی عاملى که براى از بین بردن علف ها و گیاهان به کار مى رود یعنی چه

عاملى که براى از بین بردن علف ها و گیاهان به کار مى رود

herbicide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها