معنی و ترجمه کلمه عاملیت بالفعل به انگلیسی عاملیت بالفعل یعنی چه

عاملیت بالفعل

potentiality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها