معنی و ترجمه کلمه عاملیت بالقوه به انگلیسی عاملیت بالقوه یعنی چه

عاملیت بالقوه

potentiality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها