معنی و ترجمه کلمه عامل احساس به انگلیسی عامل احساس یعنی چه

عامل احساس

sense organ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها