معنی و ترجمه کلمه عامل بندى به انگلیسی عامل بندى یعنی چه

عامل بندى

factorization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها