معنی و ترجمه کلمه عامل در نفس خود به انگلیسی عامل در نفس خود یعنی چه

عامل در نفس خود

self acting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها