معنی و ترجمه کلمه عامل ضد طاعون به انگلیسی عامل ضد طاعون یعنی چه

عامل ضد طاعون

pesticide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها