معنی و ترجمه کلمه عامل ضد کم خونى وخیم به انگلیسی عامل ضد کم خونى وخیم یعنی چه

عامل ضد کم خونى وخیم

extrinsic factor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها