معنی و ترجمه کلمه عامل طفیلى کش به انگلیسی عامل طفیلى کش یعنی چه

عامل طفیلى کش

parasiticide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها