معنی و ترجمه کلمه عامل عکس العمل به انگلیسی عامل عکس العمل یعنی چه

عامل عکس العمل

reactor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها