معنی و ترجمه کلمه عامل غیر طبیعى به انگلیسی عامل غیر طبیعى یعنی چه

عامل غیر طبیعى

denaturant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها