معنی و ترجمه کلمه عامل فى نفسه به انگلیسی عامل فى نفسه یعنی چه

عامل فى نفسه

self execuiting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها