معنی و ترجمه کلمه عامل مانع شونده به انگلیسی عامل مانع شونده یعنی چه

عامل مانع شونده

repressor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها