معنی و ترجمه کلمه عامل موثر به انگلیسی عامل موثر یعنی چه

عامل موثر

effective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها