معنی و ترجمه کلمه عامل موجب ترشح به انگلیسی عامل موجب ترشح یعنی چه

عامل موجب ترشح

liquefacient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها