معنی و ترجمه کلمه عامل نقل و انتقال امراض به انگلیسی عامل نقل و انتقال امراض یعنی چه

عامل نقل و انتقال امراض

virus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها