معنی و ترجمه کلمه عامل پریشانى به انگلیسی عامل پریشانى یعنی چه

عامل پریشانى

depressant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها