معنی و ترجمه کلمه عامل کارگر به انگلیسی عامل کارگر یعنی چه

عامل کارگر

leaven

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها