معنی و ترجمه کلمه عامل کاهش دهنده فعالیت بدنى به انگلیسی عامل کاهش دهنده فعالیت بدنى یعنی چه

عامل کاهش دهنده فعالیت بدنى

depressant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها