معنی و ترجمه کلمه عامى به انگلیسی عامى یعنی چه

عامى

groundling
illiterate
laic
layman
secular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها