معنی و ترجمه کلمه عام منظوره به انگلیسی عام منظوره یعنی چه

عام منظوره

genbral purpose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها