معنی و ترجمه کلمه عایدى اضافه برحقوق به انگلیسی عایدى اضافه برحقوق یعنی چه

عایدى اضافه برحقوق

perquisite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها