معنی و ترجمه کلمه عبادت شامگاهى به انگلیسی عبادت شامگاهى یعنی چه

عبادت شامگاهى

vespers

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها