معنی و ترجمه کلمه عبارت برجسته و ملودى در موسیقى درام واگنر که چند دفعه تکرار مى شود به انگلیسی عبارت برجسته و ملودى در موسیقى درام واگنر که چند دفعه تکرار مى شود یعنی چه

عبارت برجسته و ملودى در موسیقى درام واگنر که چند دفعه تکرار مى شود

leitmotif
leitmotive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها