معنی و ترجمه کلمه عبارت بودن از به انگلیسی عبارت بودن از یعنی چه

عبارت بودن از

consist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها