معنی و ترجمه کلمه عبارت مشخص یک طبقه به انگلیسی عبارت مشخص یک طبقه یعنی چه

عبارت مشخص یک طبقه

facies

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها