معنی و ترجمه کلمه عبوراً چیزى را لمس کردن به انگلیسی عبوراً چیزى را لمس کردن یعنی چه

عبوراً چیزى را لمس کردن

scamp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها