معنی و ترجمه کلمه عبور از ماوراء چیزى به انگلیسی عبور از ماوراء چیزى یعنی چه

عبور از ماوراء چیزى

transduction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها