معنی و ترجمه کلمه عبور کننده از پوست به انگلیسی عبور کننده از پوست یعنی چه

عبور کننده از پوست

transcutaneal
transcutaneous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها