معنی و ترجمه کلمه عبور کننده از یخچال به انگلیسی عبور کننده از یخچال یعنی چه

عبور کننده از یخچال

englacial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها