معنی و ترجمه کلمه عبور به انگلیسی عبور یعنی چه

عبور

crossing
pass
passage
traject
transduction
transit
transition
transmission
transmittal
transmittance
transmittancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها