معنی و ترجمه کلمه عبوس به انگلیسی عبوس یعنی چه

عبوس

chuffy
crabbed
forbidding
grim
ill humored
ill natured
lour
lower
moody
morose
peevish
rusty
splentic
splentical
stern
sulky
sullen
writhen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها