معنی و ترجمه کلمه عتیقه شناس به انگلیسی عتیقه شناس یعنی چه

عتیقه شناس

antiquarian
antiquary
cognoscente

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها