معنی و ترجمه کلمه عجانى به انگلیسی عجانى یعنی چه

عجانى

perineal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها