معنی و ترجمه کلمه عجبا به انگلیسی عجبا یعنی چه

عجبا

tut
zooks
zounds

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها