معنی و ترجمه کلمه عجز و لابه کردن به به انگلیسی عجز و لابه کردن به یعنی چه

عجز و لابه کردن به

implore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها