معنی و ترجمه کلمه عجز به انگلیسی عجز یعنی چه

عجز

disability
disablement
failing
impuissance
inability
incapability
incapacity
insufficience
insufficiency
intolerance
intolerancy
paralysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها