معنی و ترجمه کلمه عجوزه به انگلیسی عجوزه یعنی چه

عجوزه

anile
crone
hag
hellcat
mare
oldwife
trot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها