معنی و ترجمه کلمه عجول شدید به انگلیسی عجول شدید یعنی چه

عجول شدید

heady

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها