معنی و ترجمه کلمه عجول و بى پروا به انگلیسی عجول و بى پروا یعنی چه

عجول و بى پروا

brash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها