معنی و ترجمه کلمه عجیب و غریب به انگلیسی عجیب و غریب یعنی چه

عجیب و غریب

exotic
freakish
odd
oddball
outlandish
peculiar
queer
quizzical
rococo
rum
screwy
unearthly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها