معنی و ترجمه کلمه عداوت کردن به انگلیسی عداوت کردن یعنی چه

عداوت کردن

feud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها