معنی و ترجمه کلمه عداوت به انگلیسی عداوت یعنی چه

عداوت

animosity
enmity
feud
hatred
hostility
odium
rancor
rancour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها