معنی و ترجمه کلمه عدداصلى به انگلیسی عدداصلى یعنی چه

عدداصلى

cardinal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها