معنی و ترجمه کلمه عددى که از عدد دیگر کسر مى شود به انگلیسی عددى که از عدد دیگر کسر مى شود یعنی چه

عددى که از عدد دیگر کسر مى شود

subtrahend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها