معنی و ترجمه کلمه عددى که هوش و زیرکى شخص را نشان مى دهد به انگلیسی عددى که هوش و زیرکى شخص را نشان مى دهد یعنی چه

عددى که هوش و زیرکى شخص را نشان مى دهد

intelligence quotient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها